Vladimir Putin Powered by Trendolizer

Putinove mere za borbu protiv virusa korona

Trending story found on rs-lat.sputniknews.com
Putinove mere za borbu protiv virusa korona
Predsednik Rusije Vladimir Putin objavio je da će sledeća nedelja na teritoriji cele zemlje biti neradna za sve zaposlene, iako će apoteke, prodavnice, bolnice, gradski i...
[Source: rs-lat.sputniknews.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments