Vladimir Putin Powered by Trendolizer

Iz SZO poručuju: Ugledajte se na Rusiju, Putinov govor treba da čuje ceo svet

Trending story found on rs-lat.sputniknews.com
Iz SZO poručuju: Ugledajte se na Rusiju, Putinov govor treba da čuje ceo svet
Svim državama bi bilo korisno da obrate pažnju na mere borbe protiv koronavirusa koje je predložio ruski predsednik Vladimir Putin tokom obraćanja stanovnicima Rusije...
[Source: rs-lat.sputniknews.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments