Vladimir Putin Powered by Trendolizer

News5 | Nanindigan si Russian Pres. Vladimir Putin na lalaki...

Trending story found on www.facebook.com
News5 | Nanindigan si Russian Pres. Vladimir Putin na lalaki...
Nanindigan si Russian Pres. Vladimir Putin na lalaki at babae lamang ang maaaring ikasal sa kanilang bansa kahit pa magpalit sila ng konstitusyon.
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments