Vladimir Putin Powered by Trendolizer

E-tjenesten: Slik svarte Putin på NATOs storøvelse i Norge

Trending story found on www.vg.no
E-tjenesten: Slik svarte Putin på NATOs storøvelse i Norge
Mens NATO trente 50.000 soldater i Norge i fjor høst, sendte Russland bombefly og fartøyer ut i Barentshavet og Norskehavet. Samtidig ble GPS-systemet i Finnmark satt ut av spill fra Kolahalvøya, ifølge norsk E-tjeneste.
[Source: www.vg.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments