Vladimir Putin Powered by Trendolizer

Mens USA sender hangarskip til Norge, beordrer Putin dette spesielle bombeflyet på vingene

Trending story found on www.tv2.no
Mens USA sender hangarskip til Norge, beordrer Putin dette spesielle bombeflyet på vingene
- Litt overraskende, sier ekspert om sjømålsmissilet som er laget for å ramme hangarskip.
[Source: www.tv2.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments