Vladimir Putin Powered by Trendolizer

Eriksen Søreide: Vurderer å invitere Putin til Kirkenes

Trending story found on www.vg.no
Eriksen Søreide: Vurderer å invitere Putin til Kirkenes
Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide avviste ikke fredag at Russlands president Vladimir Putin kan bli invitert til frigjøringsjubileet i Finnmark neste år.
[Source: www.vg.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments