Vladimir Putin Powered by Trendolizer

Anki Gerhardsen i medierevisjonen: Kunnskapsløst om Russland i norsk presse

Trending story found on www.aftenposten.no
Anki Gerhardsen i medierevisjonen: Kunnskapsløst om Russland i norsk presse
Putin har mye å svare for, men demonisering virker først og fremst fordummende.
[Source: www.aftenposten.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments