Vladimir Putin Powered by Trendolizer

ANALYS: Rysslands senaste utfall mot USA bara tomt prat

Trending story found on www.svt.se
ANALYS: Rysslands senaste utfall mot USA bara tomt prat
Många hårda ord och hätska anklagelser mot framför allt USA, men också Storbritannien och Frankrike efter attacken mot Syrien i lördags. Från president Vladimir Putin i toppen och hela vägen nedåt i den ryska politiska hierarkin har fördömandena varit hårda och samstämmiga. Och Ryssland försökte också få FN:s säkerhetsråd att fördöma attacken. Det gick inte, och det visste Ryssland såklart på förhand.
[Source: www.svt.se] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments