Vladimir Putin Powered by Trendolizer

Aftenposten | - Putin har mye å svare for, men...

Trending story found on www.facebook.com
Aftenposten | - Putin har mye å svare for, men...
- Putin har mye å svare for, men demonisering virker først og fremst fordummende.
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments