Vladimir Putin Powered by Trendolizer

Mer skremt av Listhaug enn Putin

Trending story found on www.dagbladet.no
Mer skremt av Listhaug enn Putin
Robert Mood, en av Norges mest erfarne offiserer, er mer skremt av retorikken til politikere som Sylvi Listhaug enn av Vladimir Putins Russland. 
[Source: www.dagbladet.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments