Vladimir Putin Powered by Trendolizer

Håpløs uttalelse fra Robert Mood - Minerva

Trending story found on www.minervanett.no
Håpløs uttalelse fra Robert Mood - Minerva
Trump er ikke lenger alene om å komme med bisarre Putin-utspill.
[Source: www.minervanett.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments